Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://open.ni.ac.rs/handle/123456789/5
Назив: About non standard Lagrangians in cosmology
Аутори: Dimitrijevic D.
Milosevic M.
Датум издавања: 1-дец-2012
Часопис: AIP Conference Proceedings
Сажетак: A review of non standard Lagrangians present in modern cosmological models will be considered. Well known example of non standard Lagrangian is Dirac-Born-Infeld (DBI) type Lagrangian for tachyon field. Another type of non standard Lagrangian under consideration contains scalar field which describes open p-adic string tachyon and is called p-adic string theory Lagrangian. We will investigate homogenous cases of both DBI and p-adic fields and obtain Lagrangians of the standard type which have the same equations of motions as aforementioned non standard one. © 2012 American Institute of Physics.
URI: https://open.ni.ac.rs/handle/123456789/5
ISBN: 9780735410794
ISSN: 0094243X
DOI: 10.1063/1.4748066
Налази се у колекцијама:Naučne i umetničke publikacije

Приказати целокупан запис ставки

SCOPUSTM   
Навођења

13
проверено 03.08.2020.

Google ScholarTM

Проверите

Алт метрика


Ставке на DSpace-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.