Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://open.ni.ac.rs/handle/123456789/4
Назив: Confidence based learning of a two-model committee for sequence labeling
Аутори: Mančev, Dejan 
Todorovic B.
Датум издавања: 1-дец-2012
Часопис: 11th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering,NEUREL 2012 - Proceedings
Сажетак: The paper presents the use of a two structural model committee, where the output of the first model together with its confidence is set as the input of the second model. The confidence for the given context of predictions in the sequence is extracted from the alternative hypotheses generated from the first model. We present experiments on the shallow parsing, comparing the performance of the proposed method to the separate models. © 2012 IEEE.
URI: https://open.ni.ac.rs/handle/123456789/4
ISBN: 9781467315722
DOI: 10.1109/NEUREL.2012.6419998
Налази се у колекцијама:Naučne i umetničke publikacije

Приказати целокупан запис ставки

SCOPUSTM   
Навођења

2
проверено 03.08.2020.

Google ScholarTM

Проверите

Алт метрика


Ставке на DSpace-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.