Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://open.ni.ac.rs/handle/123456789/3
Назив: ANN application for the next day peak electricity load prediction
Аутори: Milojkovic J.
Litovski I.
Litovski V.
Датум издавања: 1-дец-2012
Часопис: 11th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering,NEUREL 2012 - Proceedings
Сажетак: One step ahead prediction of peak electricity loads based on artificial neural networks (ANN) is presented. Two architectures of ANNs were implemented to produce predictions that were used to generate the final value as an average. The time instants when daily peak loads occur are produced simultaneously. Examples will be given confirming both the feasibility of the method and the need for further elaboration of the procedure. © 2012 IEEE.
URI: https://open.ni.ac.rs/handle/123456789/3
ISBN: 9781467315722
DOI: 10.1109/NEUREL.2012.6420024
Налази се у колекцијама:Naučne i umetničke publikacije

Приказати целокупан запис ставки

Google ScholarTM

Проверите

Алт метрика


Ставке на DSpace-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.